Handleiding

Allemolens.nl biedt veel informatie over de Nederlandse molens, zowel bestaand als verdwenen. De website bevat algemene informatie over de samenwerkende partners onder het menukopje ‘ALLEMOLENS’. Ook kunt u online een digitale tentoonstelling bekijken via de menukop ‘MOOI EN BIJZONDER’.
Stroomschema Allemolens
Het belangrijkste onderdeel van Allemolens.nl is de zoekmachine. Deze zoekt voor u naar molenrecords, afbeeldingen, tekeningen, plattegronden en veel meer. Op de startpagina kunt u snel het hele systeem doorzoeken.

Het systeem is primair bedoeld om te zoeken naar een bepaald molenrecord, en vandaar de gerelateerde documenten te bekijken. Alle afbeeldingen zijn hiermee te vinden, aangezien die allemaal aan een molenrecord zijn gerelateerd.
Er zitten echter ook veel documenten in Allemolens die niet aan een molenrecord zijn gerelateerd, zoals archiefstukken en (vooral) OCR-gescande tijdschriften. Deze zijn doorzoekbaar op trefwoorden.

Wilt u gedetailleerd zoeken binnen een bepaalde documentsoort, klikt u op de startpagina op de menuknop ‘Gedetailleerde zoekopties’ of in het menu op ‘ZOEKEN’. U kunt hier op collectie zoeken, iedere collectie heeft zijn eigen zoektermen.

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar allemolens@molens.nl.

Veelgestelde vragen

Bibliotheek en Artikelen

Op de zoekpagina zijn onder het kopje Bibliotheek alle publicaties te vinden, die aanwezig zijn in de bibliotheek van DHM te Amsterdam. Het betreft boeken en tijdschriften, waarbij van de tijdschriften alleen de daarin voorkomende artikelen zijn opgenomen. Van al deze publicaties worden titel en auteur vermeld, alsmede een korte samenvatting en vaak een plaatje van de omslag. Deze publicaties zijn in te zien tijdens de openingstijden van de SMD.

Een aparte categorie onder het kopje Bibliotheek zijn OCR-gescande (d.w.z. geheel als tekst doorzoekbare en leesbare) boeken en tijdschriften. Een voorbeeld is de complete reeks van het tijdschrift De Molenaar. Deze bevindt zich niet fysiek in de bibliotheek.

‘Artikelen’ in Allemolens.nl

Sinds februari 2019 zijn een groot aantal ‘artikelen’ in Allemolens ingevoerd. Het gaat hier om molennieuws dat door een molenliefhebber / vrijwilliger wekelijks verzameld wordt. Het molennieuws is afkomstig uit regionale dag- en weekbladen, regionale bijlagen van landelijke dagbladen, websites van regionale omroepen en een aantal andere digitale bronnen. Het nieuws wordt aangeleverd als platte tekst.
Vanwege copyright kan deze informatie niet als zodanig en in zijn geheel op Allemolens aangeboden worden. Daarom is er voor gekozen op Allemolens een korte inleiding te zetten met daarbij een link naar het originele artikel.

Bij het invoeren is gekozen om terug te werken vanaf ‘heden’ naar verleden. Van een aantal molens en molencomplexen zijn intussen een groot aantal bestanden ingevoerd die een goed inzicht geven over de ontwikkelingen ter plaatse, gezien vanuit het oogpunt van de plaatselijke of regionale verslaggever(s).
Het valt te verwachten dat een aantal links na verloop van tijd niet meer zal werken: Bijvoorbeeld dat het artikel is verwijderd of dat de site niet meer. In dat geval is het altijd mogelijk bij de SMD voor eigen gebruik een kopie van de platte tekst aan te vragen. Deze wordt dan als PDF file per mail toegestuurd.

Zoeken in Artikelen

Als men gericht alleen in artikelen wil zoeken wordt de volgende werkwijze aanbevolen:

• Ga naar ‘Uitgebreid zoeken’ op Allemolens
• Klik op Deselecteer alles
• Selecteer Bibliotheek
• Deselecteer Boeken en Tijdschriften en Tijdschriften (OCR gescand)
• Voer een zoekterm in (vaak zal dat in Vrij zoeken zijn) gevolgd door Enter
• De resultaten zullen nu op Titel gesorteerd zijn
• Kies in plaats van Titel in het betreffende rolmenu voor Periode
• Druk op Filteren
• De artikelen zijn nu gesorteerd van oudste naar meest recente
• Door op het icoon links van een Artikel te klikken opent de betreffende pagina in Allemolens met daarin de link naar het originele artikel

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Na aanmelden in Allemolens kunt u indien gewenst uw wachtwoord wijzigen:
1. Klik op “Mijn profiel”.
2. Klik op “Uw registratie”.
3. Hier kunt u uw opgegeven gegevens aanpassen. Beide wachtwoordvelden zijn leeg (uw huidige wachtwoord is dus niet zichtbaar), hier kunt u uw gewenste nieuwe wachtwoord invoeren, in elk van beide velden identiek.
4. Klik op “Bewerk profiel” om de aanpassingen op te slaan.

Bij de volgende keer aanmelden in Allemolens dient u het nieuwe wachtwoord te gebruiken.

Hoe blader ik door de tijdschriften heen?

Op Allemolens.nl kunt u zoeken door de teksten van verschillende tijdschriften en boeken. Deze collecties zijn samengebracht onder de titel ‘Tijdschriften (OCR gescand)’. U kunt ook door deze collecties heen bladeren. Dit werkt als volgt.

U zoekt op een specifieke tijdschriftencollectie door bij ‘uitgebreid zoeken’ (te bereiken via het hoofdmenu te klikken op ‘zoeken’), alleen het vinkje te laten staan bij de Bibliotheek. Laat vervolgens alleen een vinkje staan bij ‘Tijdschriften (OCR gescand)’. Kies rechts, onder ‘Zoeken’, in het veld ‘Collectie’ de publicatie die u wilt raadplegen. De andere velden laat u leeg. Klik dan op de knop ‘zoeken’.
Nu verschijnt het scherm ‘Onze collecties’ . Onder ‘Bibliotheek’ staan de zoekresultaten. U opent deze door te klikken op de knop ‘Toon alle xx resultaten’, of door te klikken op ‘Bibliotheek’. Dit opent het scherm ‘Resultaten’, waarop de gevonden publicaties worden getoond.
Desgewenst kunt u de resultaten rechts bovenaan in de gewenste volgorde sorteren.

Open een publicatie door op het plaatje te klikken. Dit opent de eerste pagina van de publicatie. U kunt door de publicatie bladeren, door op de paginanummers onder de viewer te klikken. Ga naar een vorige of volgende aflevering van de publicatie met behulp van de nummers boven de viewer.

Hoe zoek ik op Allemolens.nl?

U kunt op Allemolens.nl direct zoeken naar een of meerdere molens en u kunt op de website zoeken naar alleen afbeeldingen, tekstbronnen enzovoort. Het systeem is primair bedoeld om een molen op te zoeken, en van daar uit de beschikbare afbeeldingen en andere bronnen te vinden. Het is ook mogelijk om direct naar afbeeldingen of bronnen te zoeken, maar dat kan onverwachte zoekresultaten opleveren!

Zoeken naar een molen
U kunt op de startpagina (Home) algemeen zoeken naar een molen door een molennaam, Ten Bruggencate-nummer en/of plaatsnaam in te vullen in het zoekvak op de pagina.

U kunt ook specifieker zoeken via het item ‘Zoeken’ in het hoofdmenu. Hier klikt u links op de pagina alle vinkjes uit die naast de collecties staan, behalve het vinkje bij ‘Molens’. Rechts ziet u dan de keuzevelden aangevuld worden met specifieke gegevens waarop u kunt zoeken.
Er zijn enkele extra mogelijkheden beschikbaar door het zoekveld ‘status’ te gebruiken:
– ‘bestaand’ toont alleen bestaande molens
– ‘restant’ toont alleen molenrestanten
– ‘brand’ toont molens die verbrand zijn
– ‘oorlog’ toont molens die door oorlogsgeweld zijn verwoest
enz.

Verder kunt u (sinds december 2012) alle molens die in Allemolens.nl voorkomen en waarvan de coördinaten bekend zijn, vinden op onze molenkaart Allemolenskaart.nl. Als u daarop inzoomt en op een molentekentje klikt, kunt u doorklikken naar het betreffende molenrecord in Allemolens.nl om details en afbeeldingen te raadplegen.

Uitleg Ten-Bruggencatenummers
Het hoogste originele nummer, toegewezen door Anton ten Bruggencate en zijn beide directe opvolgers, is 06918 o (voor een molen in Duitsland). Van alle Nederlandse molens is een fiche (archiefkaart) beschikbaar in Allemolens.nl, voor de duizenden buitenlandse molens bestaat geen fiche.

Ondanks hun jarenlange onderzoek worden er tegenwoordig nog steeds nieuwe oude molens ontdekt, en uiteraard nieuwe molens bijgebouwd of bestaande molens verplaatst. Hiervoor maken wij nieuwe Ten-Bruggencatenummers aan vanaf 06921, deze zijn 5-cijferig zonder letter (ongeacht status bestaand/verdwenen). Van deze hoge nummers bestaan dus geen Ten-Bruggencatefiches.

Wij hebben alle kortere nummers 5-cijferig gemaakt met voorloopnullen, omdat computers de nummers met letters erin anders niet goed kunnen sorteren.

Zoeken naar een afbeelding of tekstbron
U kunt op Allemolens ook direct zoeken naar afbeeldingen, tekeningen en in gedrukte bronnen die op woord doorzoekbaar zijn. In dit geval gaat u via het item ‘zoeken’ in het hoofdmenu naar uitgebreid zoeken. U klikt de vinkjes uit van de collecties, links op de pagina, die u niet wilt doorzoeken. Rechts van deze collecties ziet u de zoekvelden aangevuld worden, die op de gekozen collectie van toepassing zijn. Hier vult u uw zoekterm in.

Meer zoektermen
Als u met meer zoektermen door de bronnen en afbeeldingen heen wilt zoeken, dan kunt u dit als volgt doen:
– U weet een deel van de zoekterm niet: In dit geval kunt u een asterisk ‘*’ plaatsen in de zoekterm. Hiermee zoekt het systeem naar een willekeurig aantal letters dat op de plaats van de ‘*’ staat. Met de invulling van een vraagteken ‘?’ zoekt het systeem specifiek naar één letter die op deze plek moet staan
– U zoekt een exacte woordcombinatie: In dit geval plaats u de woordcombinatie tussen twee aanhalingstekens “. Bijvoorbeeld “Jan Janssen”.
– U wilt bij het zoeken zeker één term die moet worden gevonden: U gebruikt dan een +
– U wilt een resultaat krijgen dat één zoekterm juist niet heeft: U gebruikt dan een –

Speciale molenrecords
Omdat niet al onze afbeeldingen direct betrekking hebben op een bepaalde molen, hebben we enkele speciale verzamelrecords aangemaakt.
– Diversen-records beginnen met een D. Hieraan worden afbeeldingen gekoppeld waarop geen molen in onze database staat. U vindt deze records via het Zoekvenster, vink alleen Molens aan, zoek in veld Ten-Bruggencatenr. op “D?????”.
– Groepsrecords beginnen met een G. Hieraan worden de afbeeldingen gekoppeld waarop teveel molens staan om die allemaal apart aan de afbeelding te koppelen. U vindt deze records via het Zoekvenster, vink alleen Molens aan, zoek in veld Ten-Bruggencatenr. op “G?????”.

Waarom kan ik mij aanmelden?

Op Allemolens.nl hebt u de mogelijkheid om een eigen dossier aan te maken. Met dit dossier kunt u de door u gevonden afbeeldingen, tekstbronnen enzovoort verzamelen in een map, zonder de bestanden te hoeven kopen of downloaden. Dankzij dit dossier kunt u de volgende dag verder gaan met dat waar u was gebleven. ook kunt u door u aan te melden, reacties plaatsen bij de bronnen die u vindt op Allemolens.nl.

Om u aan te melden en toegang te krijgen tot uw dossier, moet u zich wel eerst registreren. Door te klikken op ‘aanmelden’, ziet u onder de twee velden van gebruikersnaam en wachtwoord een korte tekst, met ‘registreren’ als blauw woord. Door te klikken op ‘registreren’ kunt u uw gegevens opgeven. In combinatie met het door u opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen en uw dossiers bijhouden.

Uw dossier is alleen door u te bekijken en te bewerken. Daarnaast kunt u ook, door u aan te melden, reacties plaatsen bij de afbeeldingen, teksten en documenten op Allemolens.nl. Met uw reactie kunt u uw verhaal achter een afbeelding, molen of tekst delen met andere bezoekers op Allemolens.nl.

Hoe geef ik een reactie?

Op Allemolens.nl staat bij elk document een e-maillink. Bij aanklikken wordt in uw e-mailprogramma een nieuw bericht geopend, waarmee u uw correctie of aanvullingen naar onze redactie kunt sturen.

Ook kunt u bij elk document een reactie plaatsen. Hier kunt u uw kennis delen over de specifieke afbeelding, tekstbron of molen. Reacties kunt u alleen plaatsen als u aangemeld bent. Met reacties kunt u ingaan op de afbeelding, en reageren op een eerder gemaakte reactie van een andere bezoeker. De reacties worden wel geplaatst met daarboven de naam van de bezoeker die de betreffende reactie heeft geschreven.

Op het geven van reacties gelden wel onze voorwaarden die vermeld staan in onze disclaimer.

Voor alle reacties willen we de inzenders hartelijk bedanken!
2011: 202 inzendingen
2012: 402 inzendingen
2013: 644 inzendingen
2014: 502 inzendingen
2015: 924 inzendingen
2016: 2359 inzendingen
2017: 952 inzendingen
2018: 730 inzendingen

Zoekplaatjes

Van de meeste van onze afbeeldingen is bekend bij welke molen ze thuishoren, er zijn echter enkele zoekplaatjes waarvoor we graag uw hulp inroepen. Klik hier voor de kansrijke zoekplaatjes, klik vervolgens op Filteren om de zoekplaatjes te zien. Of klik hier voor de hardnekkige zoekplaatjes, klik vervolgens op Filteren om de zoekplaatjes te zien.

Opmerkingen over afbeeldingen die niet van De Hollandsche Molen zijn maar van een van de gekoppelde instellingen, geven wij aan hen door.

Opgeloste zoekplaatjes

De opgeloste zoekplaatjes kunt u (enige tijd) terugvinden via het Zoekvenster: vink alleen Afbeeldingen aan, en vul bij Vrij zoeken “opgelost” in.

Vanaf december 2012 hebben we zo met uw hulp al een heleboel zoekplaatjes kunnen oplossen. Hiervoor willen we de inzenders hartelijk bedanken!
2012: 59 stuks
2013: 173 stuks
2014: 380 stuks
2015: 188 stuks
2016: 107 stuks
2017: 127 stuks
2018: 425 stuks
2019: 287 stuks
2020: 104 stuks
2021: 15 stuks