AlleMolens

Allemolens.nl is op een initiatief van Vereniging De Hollandsche Molen ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Molendocumentatie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Groninger Molenhuis, Vereniging De Zaansche Molen en de samenstellers van de Database van Verdwenen Molens. Gezamenlijk bieden wij een zo compleet mogelijke website aan over de Nederlandse molens en hun geschiedenis.
Het is de bedoeling om in de toekomst zo veel mogelijk digitale archieven en collecties over molens aan Allemolens te koppelen. Voorbeelden van instellingen die al bronnen over molens ontsluiten via deze website zijn het Instituut voor Beeld en Geluid en Aviodrome Luchtfotografie.

De molendatabase van Allemolens.nl is gebaseerd op het nummersysteem van Ir. Anton ten Bruggencate, archivaris van Vereniging De Hollandsche Molen van 1923 tot 1954.

Zelf bijdragen

Mocht u nog interessant molenmateriaal hebben, neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij dit via Allemolens.nl voor alle liefhebbers beschikbaar maken. Het gaat dan om duidelijke oude molenfoto’s die nog niet in Allemolens.nl staan, maar uiteraard ook om nieuwe molenfoto’s die een aanvulling zijn op de al bestaande foto’s.
Het beste kunt u de foto’s insturen via de knop “Stuur ons een e-mail over deze beschrijving” die u bij elke molen en elke afbeelding aantreft, dan weten we meteen waar de ingestuurde foto bij hoort. U kunt de bestanden als bijlage bij de e-mail meesturen, graag één per bericht.
Voor ons archief krijgen we de foto’s graag onbewerkt, in de oorspronkelijke bestandsgrootte.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals. Meer weten over Vereniging De Hollandsche Molen?