Groninger Molenhuis

Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor molens in Groningen. Dat houdt in:

  • Het ondersteunen van moleneigenaren bij het optimaal houden of maken van de conditie van de molens. (platformfunctie)
  • Het ondersteunen van de vrijwilligers op de molen. Zo wordt er regelmatig een cursus Molengids georganiseerd en is er jaarlijks een avond voor vrijwilligers, voorafgaande aan het Groninger
  • Molenweekend. Het organiseren van dit weekend is één van de activiteiten van het Groninger Molenhuis, evenals de jaarlijkse Molenvriendendag voor donateurs.
  • Een informatie- en kenniscentrum voor overheden en het geïnteresseerde publiek. Het Molenhuis geeft een eigen kwartaalblad uit: de Zelfzwichter en in het pand is eveneens het
  • Molenarchief gehuisvest.Ook leerlingen, docenten en molenaars kunnen bij het Groninger Molenhuis terecht voor informatie.

Het Groninger Molenhuis kwam in oktober 2005 tot stand na een fusie van de Stichting De Groninger Molen en de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, groningermolens.nl.

NB Vanwege website-perikelen zijn de afbeeldingen van het Groninger Molenhuis sinds mei 2019 tijdelijk verborgen in Allemolens.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals. Meer weten over Vereniging De Hollandsche Molen?