Molendatabase.net

Molendatabase.net is de jongste database op molengebied van Nederland. De database met de bijbehorende website, werd opgezet om de tot voor kort slecht gedocumenteerde windmotoren zichtbaar te maken voor het publiek en de onderzoeker.

De Nederlandse Windmotorendatabase werd opgericht op initiatief van Michiel Hooijberg, hij verzamelde samen met enkele andere vrijwilligers alle informatie over de windmotoren.
Nadat de Noord-Hollandse Molenfederatie een database startte over houten en ijzeren weidemolens in Noord-Holland, bleek er behoefte te bestaan om ook weidemolens buiten die provincie te registreren. Daarom omvat Molendatabase.net nu alle Nederlandse windmotoren en weidemolens. De website Weidemolens in NH en de Nederlandse Windmotorendatabase tonen die betreffende selecties van de beschikbare gegevens.

Molendatabase.net vindt u onder www.molendatabase.net.