Ir. Anton ten Bruggencate, een leidraad in Molinologie

Misschien wel Nederlands eerste echte molinoloog, ingenieur Anton ten Bruggencate (24 februari 1885-6 september 1957). Ten Bruggencate was werkzaam als chemisch ingenieur bij de Rijks Militaire magazijnen in Amsterdam. Daarnaast fietste hij in zijn vrije tijd door heel Nederland van molen naar molen, en hij maakte ook lange reizen naar andere Europese landen. Hij was een van de eersten die alle molens die hij tegenkwam beschreef en nummerde. Deze nummering voerde hij in als archivaris en lid van het dagelijks bestuur van Vereniging De Hollandsche Molen (beide taken vervulde hij in de periode 1923-1954) bij het archief en documentatiecentrum. Nu gebruiken wij zijn nummering opnieuw in het project Allemolens.nl.

De nummering van Ten Bruggencate is niet alleen relevant omdat dit de eerste echte unieke aanduiding van de molens is, maar juist omdat deze aanduiding zo consequent en op meerdere plaatsen is toegepast. Ten Bruggencate ging met de fiets op pad met een notitieblok en een plattegrond op zak. In zijn notitieboekje schreef hij per molen de plaats en het buurtschap, het type, het bouwjaar, de verdwijningsdatum en de eigenaar of molenaar. Ook vermeldde hij op welke stafkaart de molen voorkwam, en op deze stafkaart tekende hij de molen weer in. Ook op de kaarten uit de Kuypers-Atlas tekende hij opnieuw de molens in. Hierdoor is de molen niet alleen maar op nummer terug te vinden, maar ook aan de hand van de locatie. De nummering staat tegenwoordig bekend als het Ten Bruggencate-nummer.