De Sipman Collectie

De collectie van Anton Sipman werd in 2010 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verworven. In deze collectie bevinden zich 277 bouwhistorische tekeningen van windmolens, die Anton Sipman vanaf 1934 in detail heeft opgemeten en getekend. In een aantal gevallen zijn deze molens inmiddels gesloopt of aanzienlijk verbouwd, waardoor deze tekeningen één van de weinige overgebleven bronnen zijn over de geschiedenis van het bouwen van windmolens. Ze kunnen daardoor een grote bijdrage leveren aan het bouwhistorische onderzoek van molens. Naast de tekeningen bevat de collectie Sipman foto’s, schetsen, correspondentie, knipsels, veel aantekeningen en drie nog niet eerder gepubliceerde manuscripten voor boeken over oliemolens, houtzaagmolens en poldermolens.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals. Meer weten over Vereniging De Hollandsche Molen?