De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • molenbezitters bij te staan met technische adviezen voor effectief onderhoud en technisch en historisch verantwoorde restauratie;
  • te waken over een goede inrichting van de molenomgeving, de zogenaamde molenbiotoop. Deze dient beschermd te worden tegen oprukkende bebouwing en beplanting;
  • de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving te brengen. Bijvoorbeeld met het organiseren van de jaarlijkse Nationale Molendag, deze internetsite, etc;
  • te bemiddelen bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van financiële steun voor restauratie en onderhoud;
  • het molenaarschap te stimuleren. Het Gilde van Vrijwillige molenaars verzorgt de opleiding tot vrijwillig molenaar, waarna De Hollandsche Molen het examen afneemt en de diploma’s uitreikt;
  • publicaties te bevorderen en de documentatie over molens te waarborgen.

Om de werkzaamheden goed uit te voeren en dankzij de vele contacten in het molenveld, heeft de Vereniging een grote collecties afbeeldingen, tekeningen en archiefmateriaal over de Nederlandse molens. Via Allemolens.nl zijn deze collecties ook door u te vinden.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals. Meer weten over Vereniging De Hollandsche Molen?