Vereniging De Zaansche Molen

Vereniging De Zaansche Molen is in 1925 opgericht om te voorkomen, dat de kennis over de meer dan duizend molens die ooit in de Zaanstreek gestaan hebben, verloren zou gaan. In 1928 opende Z.K.H. Prins Hendrik het Molenmuseum in Koog aan de Zaan en inmiddels mag de vereniging zich de trotse eigenaar noemen van twaalf draaiende industriemolens.

De vereniging telt ruim 3700 leden. Die zijn niet alleen afkomstig uit de Zaanstreek, maar uit alle windstreken van de wereld en zorgen voor een groot maatschappelijk draagvlak. Bovendien zetten velen zich in als vrijwilliger. De Zaansche Molen is alom populair.

Met subsidies van overheden en donaties van bedrijven, fondsen en stichtingen kan de vereniging haar molenbezit en haar museum aantrekkelijk houden voor een groot publiek. Onderhoud en restauraties, educatieve programma’s en het uitdragen van de streekgeschiedenis staan hoog op de activiteitenlijst.

Sinds een aantal jaren werkt een team van vrijwilligers aan een verdere ontsluiting van de bijna 38.000 afbeeldingen in de beeldbank en koppelen daar de aanwezige kennis over de Zaanse industriemolens aan vast. De afbeeldingen vormen een onmisbare bron van informatie ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van nog bestaande molens en illustreren de sociaal-culturele geschiedenis van de streek.

Meer informatie vindt u op www.zaanschemolen.nl. Het museum is gevestigd aan de Zaanse Schans.

NB Vanwege website-perikelen zijn de afbeeldingen van De Zaansche Molen sinds juni 2018 tijdelijk verborgen in Allemolens.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals. Meer weten over Vereniging De Hollandsche Molen?